Lịch sử giá deal điện thoại liên tục cập nhật

Điện Thoại VIVK R5 - Hàng Chính Hãng - Bảo Hành 12 Tháng, VIVK Mobile

Giá: 590.000
Kể từ 24/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 590.000₫ 24/11/2020
Giá cao nhất 590.000₫ 15/11/2020
Giá thấp nhất 590.000₫ 15/11/2020
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

590.000₫ 15/11/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Vivo V7 Plus_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 75.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 75.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 75.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 75.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

75.000₫ 02/10/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Nokia 6_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Điện Thoại Mobell S47 - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 749.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 749.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 890.000₫ 22/09/2020
Giá thấp nhất 679.000₫ 04/09/2020
Kể từ 31/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

749.000₫ 14/11/2020
699.000₫ 27/10/2020
749.000₫ 01/10/2020
690.000₫ 25/09/2020
890.000₫ 22/09/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 5 Pro_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Nokia 7 Plus_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Điện Thoại BlackBerry KEYone Black Edition (Đen) - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 6.990.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.990.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 7.990.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 6.718.000₫ 09/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.990.000₫ 20/11/2020
7.990.000₫ 11/11/2020
6.990.000₫ 05/11/2020
7.990.000₫ 01/11/2020
6.790.000₫ 16/10/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 512GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 17.990.000
Kể từ 24/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.990.000₫ 24/11/2020
Giá cao nhất 19.499.000₫ 15/11/2020
Giá thấp nhất 17.990.000₫ 24/11/2020
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.990.000₫ 24/11/2020
19.499.000₫ 15/11/2020

Ốp Lưng Dẻo Cho Điện thoại Xiaomi Redmi Note 5 - Kute Cat 02, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Điện Thoại BlackBerry KEYone (Silver) - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 5.790.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.790.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 6.990.000₫ 06/11/2020
Giá thấp nhất 5.790.000₫ 20/11/2020
Kể từ 06/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.790.000₫ 20/11/2020
6.990.000₫ 06/11/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 17.699.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.699.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 17.699.000₫ 24/10/2020
Giá thấp nhất 15.590.000₫ 09/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.699.000₫ 17/11/2020
16.399.000₫ 14/11/2020
15.590.000₫ 05/11/2020
17.599.000₫ 01/11/2020
17.699.000₫ 24/10/2020

Điện Thoại Oppo Reno 10x Zoom Edition - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 9.750.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.750.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 9.999.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 9.750.000₫ 23/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.750.000₫ 23/11/2020
9.970.000₫ 14/11/2020
9.890.000₫ 05/11/2020
9.970.000₫ 24/10/2020
9.850.000₫ 16/10/2020

Điện Thoại Mobell S41 - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 700.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 700.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 1.390.000₫ 05/10/2020
Giá thấp nhất 619.000₫ 11/11/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

700.000₫ 14/11/2020
619.000₫ 11/11/2020
700.000₫ 31/10/2020
682.000₫ 08/10/2020
1.390.000₫ 05/10/2020

Điện Thoại iPhone XS 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 34.990.000
Kể từ 24/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 34.990.000₫ 24/11/2020
Giá cao nhất 34.990.000₫ 18/11/2020
Giá thấp nhất 15.099.000₫ 15/11/2020
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

34.990.000₫ 18/11/2020
15.099.000₫ 15/11/2020

Điện Thoại iPhone XS 256GB - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 17.990.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.990.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 17.990.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 17.990.000₫ 17/10/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.990.000₫ 17/10/2020

Điện Thoại Masstel Happy 10 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 1.890.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.890.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 1.890.000₫ 20/11/2020
Giá thấp nhất 990.000₫ 24/10/2020
Kể từ 24/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.890.000₫ 20/11/2020
990.000₫ 24/10/2020

Điện Thoại iPhone XR (64GB) - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 11.990.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.990.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 11.999.000₫ 11/11/2020
Giá thấp nhất 11.990.000₫ 14/11/2020
Kể từ 11/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.990.000₫ 14/11/2020
11.999.000₫ 11/11/2020

Điện Thoại iPhone XS 256GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 30.000.000
Kể từ 24/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 30.000.000₫ 24/11/2020
Giá cao nhất 30.000.000₫ 24/11/2020
Giá thấp nhất 18.399.000₫ 15/11/2020
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

30.000.000₫ 24/11/2020
18.399.000₫ 15/11/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 256GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 20.999.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.999.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 20.999.000₫ 16/10/2020
Giá thấp nhất 18.500.000₫ 09/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.999.000₫ 01/11/2020
20.399.000₫ 24/10/2020
20.999.000₫ 16/10/2020
18.500.000₫ 09/10/2020
20.199.000₫ 02/10/2020

Điện Thoại Blackberry KEY2 - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 10.990.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 10.990.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 15.990.000₫ 14/11/2020
Giá thấp nhất 9.990.000₫ 11/11/2020
Kể từ 11/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

10.990.000₫ 20/11/2020
15.990.000₫ 14/11/2020
9.990.000₫ 11/11/2020

Điện thoại Wiko View Max (3GB/32GB) - Hàng chính hãng, WIKO

Giá: 1.690.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.690.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 1.990.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 1.390.000₫ 29/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.690.000₫ 14/11/2020
1.499.000₫ 11/11/2020
1.690.000₫ 01/11/2020
1.590.000₫ 24/10/2020
1.690.000₫ 16/10/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy A80 (128GB/8GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 8.490.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.490.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 8.490.000₫ 08/09/2020
Giá thấp nhất 8.207.000₫ 02/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.490.000₫ 16/10/2020
8.207.000₫ 02/10/2020
8.490.000₫ 08/09/2020
8.366.000₫ 02/09/2020
8.290.000₫ 27/08/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus (256GB/12GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 15.790.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.790.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 16.890.000₫ 09/09/2020
Giá thấp nhất 14.290.000₫ 07/11/2020
Kể từ 09/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.790.000₫ 23/11/2020
15.890.000₫ 20/11/2020
15.790.000₫ 11/11/2020
14.290.000₫ 07/11/2020
15.790.000₫ 27/10/2020

Điện Thoại Blackberry Key2 LE - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 6.990.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.990.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 6.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 5.990.000₫ 24/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.990.000₫ 14/11/2020
5.990.000₫ 05/11/2020
6.990.000₫ 01/11/2020
5.990.000₫ 24/10/2020
6.990.000₫ 05/09/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 10 (256GB/8GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 13.490.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 13.490.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 13.990.000₫ 06/11/2020
Giá thấp nhất 13.490.000₫ 20/11/2020
Kể từ 06/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

13.490.000₫ 20/11/2020
13.990.000₫ 06/11/2020

Điện Thoại iPhone 8 128GB - Hàng Chính Hãng VN/A, Apple

Giá: 9.990.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.990.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 10.490.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 9.950.000₫ 11/11/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.990.000₫ 14/11/2020
9.950.000₫ 11/11/2020
9.990.000₫ 24/10/2020
10.490.000₫ 17/10/2020

Điện Thoại OPPO Reno 2F - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 5.690.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.690.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 5.690.000₫ 11/11/2020
Giá thấp nhất 5.690.000₫ 11/11/2020
Kể từ 11/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.690.000₫ 11/11/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy S20 Ultra - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 18.990.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 18.990.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 23.590.000₫ 11/09/2020
Giá thấp nhất 17.490.000₫ 09/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

18.990.000₫ 17/11/2020
17.990.000₫ 14/11/2020
19.999.000₫ 01/11/2020
17.990.000₫ 24/10/2020
18.990.000₫ 16/10/2020

Điện Thoại iPhone 11 Pro Max 512GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 30.807.000
Kể từ 24/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 30.807.000₫ 24/11/2020
Giá cao nhất 32.700.000₫ 21/11/2020
Giá thấp nhất 30.699.000₫ 15/11/2020
Kể từ 15/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

30.807.000₫ 24/11/2020
32.700.000₫ 21/11/2020
32.499.000₫ 18/11/2020
30.699.000₫ 15/11/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 20 (256GB/8GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 15.690.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.690.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 15.690.000₫ 14/11/2020
Giá thấp nhất 14.550.000₫ 11/11/2020
Kể từ 11/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.690.000₫ 14/11/2020
14.550.000₫ 11/11/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0