Lịch sử giá deal điện thoại – Máy tính bảng

Lịch sử giá deal điện thoại

Điện Thoại Mobell S47 - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 699.000
Kể từ 27/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 699.000₫ 27/10/2020
Giá cao nhất 890.000₫ 22/09/2020
Giá thấp nhất 679.000₫ 04/09/2020
Kể từ 31/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

699.000₫ 27/10/2020
749.000₫ 01/10/2020
690.000₫ 25/09/2020
890.000₫ 22/09/2020
690.000₫ 10/09/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Vivo V7 Plus_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 75.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 75.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 75.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 75.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

75.000₫ 02/10/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Nokia 6_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Xiaomi Redmi Note 5 Pro_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Ốp lưng dẻo cho điện thoại Nokia 7 Plus_0332 WATERMELON01, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Điện Thoại BlackBerry KEYone Black Edition (Đen) - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 6.790.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.790.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 7.990.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 6.718.000₫ 09/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.790.000₫ 16/10/2020
6.718.000₫ 09/10/2020
6.790.000₫ 05/09/2020
7.990.000₫ 02/09/2020
6.790.000₫ 27/08/2020

Ốp Lưng Dẻo Cho Điện thoại Xiaomi Redmi Note 5 - Kute Cat 02, OEM

Giá: 79.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 79.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 79.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 79.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

79.000₫ 02/10/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 512GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 20.299.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.299.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 20.499.000₫ 30/08/2020
Giá thấp nhất 19.199.000₫ 09/10/2020
Kể từ 27/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.299.000₫ 16/10/2020
19.199.000₫ 09/10/2020
20.299.000₫ 05/10/2020
19.899.000₫ 26/09/2020
19.999.000₫ 14/09/2020

Điện Thoại Mobell S41 - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 682.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 682.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 1.390.000₫ 05/10/2020
Giá thấp nhất 675.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

682.000₫ 08/10/2020
1.390.000₫ 05/10/2020
675.000₫ 02/10/2020

Điện Thoại Oppo Reno 10x Zoom Edition - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 9.970.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.970.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 9.999.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 9.850.000₫ 16/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.970.000₫ 24/10/2020
9.850.000₫ 16/10/2020
9.950.000₫ 09/10/2020
9.999.000₫ 02/10/2020
9.950.000₫ 26/09/2020

Điện Thoại iPhone XS 256GB - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 17.990.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.990.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 17.990.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 17.990.000₫ 17/10/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.990.000₫ 17/10/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 17.699.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.699.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 17.699.000₫ 24/10/2020
Giá thấp nhất 15.590.000₫ 09/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.699.000₫ 24/10/2020
16.890.000₫ 16/10/2020
15.590.000₫ 09/10/2020
16.299.000₫ 02/10/2020
16.399.000₫ 26/09/2020

Điện Thoại Masstel Happy 10 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 990.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 990.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 990.000₫ 24/10/2020
Giá thấp nhất 990.000₫ 24/10/2020
Kể từ 24/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

990.000₫ 24/10/2020

Điện Thoại Wiko View 2 Plus - Hàng chính hãng, WIKO

Giá: 1.890.000
Kể từ 27/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.890.000₫ 27/10/2020
Giá cao nhất 1.890.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 1.790.000₫ 01/10/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.890.000₫ 04/10/2020
1.790.000₫ 01/10/2020
1.890.000₫ 19/09/2020

Điên thoại Itel S42 (Ram 3GB - Rom 16GB) - Hàng Chính hãng, Itel

Giá: 1.450.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.450.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 1.450.000₫ 24/10/2020
Giá thấp nhất 1.450.000₫ 24/10/2020
Kể từ 24/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.450.000₫ 24/10/2020

Điện Thoại iPhone XS Max 256GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 20.399.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.399.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 20.999.000₫ 16/10/2020
Giá thấp nhất 18.500.000₫ 09/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.399.000₫ 24/10/2020
20.999.000₫ 16/10/2020
18.500.000₫ 09/10/2020
20.199.000₫ 02/10/2020
19.999.000₫ 26/09/2020

Điện Thoại Di Động Blackberry Evolve - Hàng chính hãng, BlackBerry

Giá: 4.290.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.290.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 4.490.000₫ 24/08/2020
Giá thấp nhất 4.290.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.290.000₫ 05/09/2020
4.490.000₫ 02/09/2020
4.290.000₫ 27/08/2020
4.490.000₫ 24/08/2020
4.290.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại iPhone XS 64GB - Hàng Nhập Khẩu, Apple

Giá: 16.500.000
Kể từ 28/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.500.000₫ 28/10/2020
Giá cao nhất 16.500.000₫ 28/10/2020
Giá thấp nhất 16.500.000₫ 28/10/2020
Kể từ 28/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.500.000₫ 28/10/2020

Điện thoại Wiko View Max (3GB/32GB) - Hàng chính hãng, WIKO

Giá: 1.590.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.590.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 1.990.000₫ 27/08/2020
Giá thấp nhất 1.390.000₫ 29/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.590.000₫ 24/10/2020
1.690.000₫ 16/10/2020
1.586.000₫ 09/10/2020
1.690.000₫ 02/10/2020
1.390.000₫ 29/09/2020

Điện Thoại Blackberry KEY2 - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 9.990.000
Kể từ 28/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.990.000₫ 28/10/2020
Giá cao nhất 9.990.000₫ 28/10/2020
Giá thấp nhất 9.990.000₫ 28/10/2020
Kể từ 28/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.990.000₫ 28/10/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy A80 (128GB/8GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 8.490.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.490.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 8.490.000₫ 08/09/2020
Giá thấp nhất 8.207.000₫ 02/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.490.000₫ 16/10/2020
8.207.000₫ 02/10/2020
8.490.000₫ 08/09/2020
8.366.000₫ 02/09/2020
8.290.000₫ 27/08/2020

Điện Thoại Infinix HOT S (X521) - Hàng Chính Hãng, Infinix

Giá: 1.590.000
Kể từ 28/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.590.000₫ 28/10/2020
Giá cao nhất 1.590.000₫ 28/10/2020
Giá thấp nhất 1.590.000₫ 28/10/2020
Kể từ 28/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.590.000₫ 28/10/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus (256GB/12GB) - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 15.790.000
Kể từ 27/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.790.000₫ 27/10/2020
Giá cao nhất 16.890.000₫ 09/09/2020
Giá thấp nhất 15.790.000₫ 27/10/2020
Kể từ 09/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.790.000₫ 27/10/2020
15.990.000₫ 18/10/2020
16.290.000₫ 13/10/2020
16.250.000₫ 07/10/2020
16.290.000₫ 01/10/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy S20 Ultra - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 17.990.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 17.990.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 23.590.000₫ 11/09/2020
Giá thấp nhất 17.490.000₫ 09/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

17.990.000₫ 24/10/2020
18.990.000₫ 16/10/2020
17.490.000₫ 09/10/2020
19.350.000₫ 29/09/2020
19.450.000₫ 26/09/2020

Điện Thoại Blackberry Key2 LE - Hàng Chính Hãng, BlackBerry

Giá: 5.990.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.990.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 6.990.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 5.990.000₫ 24/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.990.000₫ 24/10/2020
6.990.000₫ 05/09/2020
6.920.000₫ 02/09/2020
6.990.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại iPhone XS 512GB - Hàng Chính Hãng, Apple

Giá: 18.990.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 18.990.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 18.990.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 18.990.000₫ 17/10/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

18.990.000₫ 17/10/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy S20 Plus - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 14.990.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.990.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 15.490.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 14.990.000₫ 24/10/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.990.000₫ 24/10/2020
15.490.000₫ 17/10/2020

Điện Thoại iPhone 8 128GB - Hàng Chính Hãng VN/A, Apple

Giá: 9.990.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.990.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 10.490.000₫ 17/10/2020
Giá thấp nhất 9.990.000₫ 24/10/2020
Kể từ 17/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.990.000₫ 24/10/2020
10.490.000₫ 17/10/2020

Điện Thoại Samsung Galaxy S20 Ultra - Hàng Chính Hãng - Đã Kích Hoạt Bảo Hành Điện Tử, Samsung

Giá: 18.990.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 18.990.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 18.990.000₫ 24/10/2020
Giá thấp nhất 18.990.000₫ 24/10/2020
Kể từ 24/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

18.990.000₫ 24/10/2020

Điện Thoại OPPO Reno 2F - Hàng Chính Hãng, OPPO

Giá: 5.690.000
Kể từ 28/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.690.000₫ 28/10/2020
Giá cao nhất 5.690.000₫ 28/10/2020
Giá thấp nhất 5.690.000₫ 28/10/2020
Kể từ 28/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.690.000₫ 28/10/2020
Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0