Lịch sử giá deal điện thoại phổ thông liên tục cập nhật

Điện Thoại Di Động GSM ZONO N8110 2.4inch - Hàng Nhập Khẩu, Zono

Giá: 199.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 199.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 199.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 199.000₫ 19/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

199.000₫ 19/11/2020

Điện thoại THTphone A8, THT

Giá: 269.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 269.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 269.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 269.000₫ 19/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

269.000₫ 19/11/2020

Điện Thoại Suntek Vicool V5 Bold 2 Sim - Hàng Chính Hãng, Suntek

Giá: 399.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 399.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 599.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 399.000₫ 18/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

399.000₫ 18/10/2020
599.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Di Động GSM ZONO N8110 1.8inch – Hàng Nhập Khẩu, Zono

Giá: 149.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 149.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 149.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 145.000₫ 18/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

149.000₫ 26/10/2020
145.000₫ 18/10/2020
149.000₫ 11/10/2020
148.000₫ 03/10/2020
149.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Nokia 110 Dual Sim (2019) - Hàng Chính Hãng, Nokia

Giá: 450.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 450.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 460.000₫ 08/09/2020
Giá thấp nhất 435.000₫ 30/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

450.000₫ 20/11/2020
460.000₫ 08/09/2020
450.000₫ 02/09/2020
435.000₫ 30/08/2020
450.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Suntek Vicool V5 - Hàng Chính Hãng, Suntek

Giá: 399.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 399.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 399.000₫ 18/10/2020
Giá thấp nhất 399.000₫ 18/10/2020
Kể từ 18/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

399.000₫ 18/10/2020

Điện thoại Bavapen B18 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 220.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 220.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 220.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 220.000₫ 19/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

220.000₫ 19/11/2020

Điện Thoại Trẻ Em MKIDS - Hàng Chính Hãng Của Viettel - Chỉ Định Vị Bằng Sim Viettel, Viettel

Giá: 326.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 326.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 330.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 325.000₫ 11/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

326.000₫ 23/11/2020
330.000₫ 14/11/2020
325.000₫ 11/11/2020
330.000₫ 06/11/2020
326.000₫ 02/11/2020

Điện thoại di động GSM Maxx N6610 màn hình 2.4 inch - Hàng Nhập Khẩu, MAXX

Giá: 193.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 193.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 199.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 193.000₫ 25/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

193.000₫ 25/11/2020
199.000₫ 19/11/2020

Điện thoại Energizer E12 - Hàng Chính Hãng, Energizer

Giá: 259.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 259.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 290.000₫ 21/08/2020
Giá thấp nhất 249.000₫ 11/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

259.000₫ 23/11/2020
290.000₫ 14/11/2020
249.000₫ 11/11/2020
259.000₫ 02/11/2020
261.000₫ 02/09/2020

Điện Thoại Masstel IZI 109 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 189.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 189.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 189.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 189.000₫ 19/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

189.000₫ 19/11/2020

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NGƯỜI GIÀ MASSTEL FAMI 11,loa to, sóng khỏe,2 sim,bàn phím đọc số,FM không dây,dùng sim Viettel,Vinaphone,Mobifone hàng chính hãng, Masstel

Giá: 325.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 325.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 325.000₫ 17/11/2020
Giá thấp nhất 290.000₫ 11/11/2020
Kể từ 07/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

325.000₫ 17/11/2020
309.000₫ 14/11/2020
290.000₫ 11/11/2020
299.000₫ 07/10/2020

Điện Thoại THTphone A1, THT

Giá: 279.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 279.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 279.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 279.000₫ 19/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

279.000₫ 19/11/2020

Điện Thoại Masstel Izi 120 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 169.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 169.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 169.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 169.000₫ 19/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

169.000₫ 19/11/2020

Điện thoại trẻ em MKIDS - Hàng chính hãng của Viettel, Viettel

Giá: 369.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 369.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 400.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 368.000₫ 11/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

369.000₫ 23/11/2020
400.000₫ 14/11/2020
368.000₫ 11/11/2020
369.000₫ 02/11/2020
400.000₫ 26/10/2020

Điện Thoại Bavapen Pluzz P521 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 290.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 290.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 290.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 290.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

290.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại Bavapen B28 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 250.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 250.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 250.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 250.000₫ 19/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

250.000₫ 19/11/2020

Điện thoại Energizer E100 -Hàng Chính Hãng, Energizer

Giá: 475.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 475.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 490.000₫ 21/08/2020
Giá thấp nhất 441.000₫ 11/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

475.000₫ 20/11/2020
490.000₫ 14/11/2020
441.000₫ 11/11/2020
459.000₫ 02/11/2020
466.000₫ 11/10/2020

Điện Thoại Mobile Uiphone U2 (Đen) - Hàng Chính Hãng, Suntek

Giá: 399.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 399.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 399.000₫ 18/10/2020
Giá thấp nhất 399.000₫ 18/10/2020
Kể từ 18/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

399.000₫ 18/10/2020

Điện Thoại Mobell Rock - Hàng Chính Hãng, Mobell

Giá: 359.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 359.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 359.000₫ 04/11/2020
Giá thấp nhất 359.000₫ 04/11/2020
Kể từ 04/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

359.000₫ 04/11/2020

Điện Thoại Bavapen B52 - Hàng Chính Hãng, Bavapen

Giá: 430.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 430.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 430.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 430.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

430.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại THTPhone K3, THT

Giá: 499.000
Kể từ 24/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 499.000₫ 24/11/2020
Giá cao nhất 499.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 499.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

499.000₫ 19/09/2020

Điện thoại THTphone F7, THT

Giá: 139.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 139.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 139.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 139.000₫ 19/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

139.000₫ 19/11/2020

Điện Thoại Suntek Nomu U1 - Hàng Chính Hãng, Suntek

Giá: 999.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 999.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 999.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 969.000₫ 11/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

999.000₫ 14/11/2020
969.000₫ 11/11/2020
972.000₫ 06/11/2020
999.000₫ 18/08/2020

Điện Thoại THTphone F6, THT

Giá: 279.000
Kể từ 24/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 279.000₫ 24/11/2020
Giá cao nhất 279.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 279.000₫ 19/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

279.000₫ 19/09/2020

Điện Thoại Masstel IZI 300 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 325.000
Kể từ 23/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 325.000₫ 23/11/2020
Giá cao nhất 325.000₫ 13/10/2020
Giá thấp nhất 325.000₫ 13/10/2020
Kể từ 13/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

325.000₫ 13/10/2020

Điện thoại Mobell C310 - Hàng chính hãng, Mobell

Giá: 199.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 199.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 199.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 199.000₫ 19/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

199.000₫ 19/11/2020

Điện Thoại Masstel F50 - Hàng Chính Hãng, Masstel

Giá: 368.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 368.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 395.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 368.000₫ 25/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

368.000₫ 25/11/2020
395.000₫ 19/11/2020

Điện thoại Energizer E20 -Hàng Chính Hãng, Energizer

Giá: 600.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 600.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 650.000₫ 16/11/2020
Giá thấp nhất 585.000₫ 10/11/2020
Kể từ 10/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

600.000₫ 25/11/2020
629.000₫ 19/11/2020
650.000₫ 16/11/2020
585.000₫ 10/11/2020

Điện Thoại Suntek X68 - Hàng Chính Hãng, Suntek

Giá: 419.000
Kể từ 25/11/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 419.000₫ 25/11/2020
Giá cao nhất 419.000₫ 19/11/2020
Giá thấp nhất 419.000₫ 19/11/2020
Kể từ 19/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

419.000₫ 19/11/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0