Lịch sử giá deal máy nước nóng liên tục cập nhật

BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON BLU 20 SLIM 2.5 FE hàng chính hãng, Ariston

Giá: 2.750.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.750.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 2.949.000₫ 16/11/2020
Giá thấp nhất 2.750.000₫ 19/12/2020
Kể từ 16/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.750.000₫ 19/12/2020
2.949.000₫ 16/11/2020

Máy Bình Tắm Nước Nóng Lạnh Gián Tiếp Sunhouse SHA9266L (22 lít) - Chính Hãng, Sunhouse

Giá: 2.550.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.550.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 2.550.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 2.550.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.550.000₫ 18/08/2020

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ferroli Hotdog - 5 lít ( Hàng Chính Hãng), Ferroli

Giá: 1.650.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.650.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 1.700.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 1.650.000₫ 14/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.650.000₫ 14/11/2020
1.680.000₫ 27/08/2020
1.700.000₫ 18/08/2020

Máy Nước Nóng Ariston AN2 15 R 2.5 FE- HÀNG CHÍNH HÃNG, Ariston

Giá: 2.850.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.850.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 2.850.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 2.777.000₫ 01/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.850.000₫ 06/11/2020
2.777.000₫ 01/11/2020
2.850.000₫ 18/08/2020

Máy nước nóng Ariston 20 lít SL2 20 RS 2.5 FE - Hàng Chính Hãng, Ariston

Giá: 3.190.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.190.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.190.000₫ 30/09/2020
Giá thấp nhất 3.140.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.190.000₫ 30/09/2020
3.140.000₫ 18/08/2020

Máy Nước Nóng Ariston SB35E-VN (3500W), Ariston

Giá: 1.159.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.159.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 1.490.000₫ 08/01/2021
Giá thấp nhất 1.149.000₫ 11/12/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.159.000₫ 14/01/2021
1.490.000₫ 08/01/2021
1.159.000₫ 30/12/2020
1.459.000₫ 26/12/2020
1.149.000₫ 20/12/2020

Máy Nước Nóng PANASONIC DH-4NS3VW (hàng chính hãng), Panasonic

Giá: 2.790.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.790.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 2.790.000₫ 27/11/2020
Giá thấp nhất 2.619.000₫ 12/11/2020
Kể từ 12/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.790.000₫ 17/01/2021
2.690.000₫ 02/01/2021
2.790.000₫ 27/11/2020
2.619.000₫ 12/11/2020

Máy Nước Nóng Ariston SB35E-VN (3500W), Ariston

Giá: 1.159.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.159.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 1.490.000₫ 27/12/2020
Giá thấp nhất 1.149.000₫ 11/12/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.159.000₫ 11/01/2021
1.490.000₫ 08/01/2021
1.159.000₫ 30/12/2020
1.490.000₫ 27/12/2020
1.149.000₫ 20/12/2020

Bình nóng lạnh Ariston SL2 30 R 2.5 FE - HÀNG CHÍNH HÃNG, Ariston

Giá: 3.200.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.200.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.200.000₫ 03/10/2020
Giá thấp nhất 3.119.000₫ 11/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.200.000₫ 29/11/2020
3.127.000₫ 23/11/2020
3.200.000₫ 14/11/2020
3.119.000₫ 11/11/2020
3.127.000₫ 06/11/2020

Máy Nước Nóng PANASONIC DH-4NS3VS (hàng chính hãng), Panasonic

Giá: 2.749.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.749.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 2.749.000₫ 21/11/2020
Giá thấp nhất 2.656.000₫ 08/01/2021
Kể từ 21/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.749.000₫ 11/01/2021
2.656.000₫ 08/01/2021
2.749.000₫ 27/12/2020
2.717.000₫ 21/12/2020
2.749.000₫ 21/11/2020

Máy Nước Nóng Ariston AN 15 LUX 2,5 FE (2500W), Ariston

Giá: 3.590.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.590.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.590.000₫ 11/11/2020
Giá thấp nhất 2.099.000₫ 14/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.590.000₫ 14/12/2020
2.219.000₫ 11/12/2020
2.399.000₫ 08/12/2020
3.590.000₫ 02/12/2020
2.399.000₫ 20/11/2020

Máy nước nóng FERROLI RITA FS-4.5 DE 4500W đa nhiệm, chống giật, hiển thị nhiệt độ Hàng chính hãng, Ferroli

Giá: 1.499.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.499.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 1.650.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 1.499.000₫ 11/01/2021
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.499.000₫ 11/01/2021
1.598.000₫ 10/10/2020
1.650.000₫ 18/08/2020

Máy nước nóng Ariston 15 lít AN2 15 RS 2.5 FE - HÀNG CHÍNH HÃNG, Ariston

Giá: 2.870.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.870.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 2.890.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 2.870.000₫ 17/01/2021
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.870.000₫ 17/01/2021
2.890.000₫ 18/08/2020

Máy Nước Nóng Electrolux EWE351BA-DW 3.5 kW - Hàng Chính Hãng, Electrolux

Giá: 3.990.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.990.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.990.000₫ 08/01/2021
Giá thấp nhất 2.289.000₫ 01/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.990.000₫ 08/01/2021
2.459.000₫ 23/12/2020
2.341.000₫ 17/12/2020
2.459.000₫ 08/12/2020
2.341.000₫ 02/12/2020

Ariston SL2 20 LUX ECO - HÀNG CHÍNH HÃNG, Ariston

Giá: 3.449.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.449.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.890.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 3.449.000₫ 02/01/2021
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.449.000₫ 02/01/2021
3.489.000₫ 17/12/2020
3.540.000₫ 03/10/2020
3.610.000₫ 27/09/2020
3.890.000₫ 18/08/2020

Máy nước nóng Ariston 30 lít AN2 30 RS 2.5 FE - DMX HÀNG CHÍNH HÃNG, Ariston

Giá: 3.590.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.590.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.590.000₫ 21/11/2020
Giá thấp nhất 3.590.000₫ 21/11/2020
Kể từ 21/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.590.000₫ 21/11/2020

Máy tắm nóng gián tiếp Ariston SL2 20 R 20 lít - Hàng Chính Hãng, Ariston

Giá: 2.970.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.970.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 2.970.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 2.890.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.970.000₫ 05/09/2020
2.890.000₫ 18/08/2020

Máy Nước Nóng Electrolux EWS302DX-DWM (2500W), Electrolux

Giá: 2.690.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.690.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 2.690.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 2.650.000₫ 17/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.690.000₫ 04/01/2021
2.650.000₫ 17/09/2020
2.690.000₫ 14/09/2020

Máy nước nóng NLMT Ariston ECO 1812 25 T N SS (150L) - Hàng chính hãng (chỉ giao HCM), Ariston

Giá: 9.190.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.190.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 9.190.000₫ 16/11/2020
Giá thấp nhất 9.190.000₫ 16/11/2020
Kể từ 16/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.190.000₫ 16/11/2020

Bình nóng lạnh chống giật Picenza N20EW 20L (Ngang) - Hàng Chính Hãng, Picenza

Giá: 2.189.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.189.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 2.189.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 2.167.000₫ 03/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.189.000₫ 18/10/2020
2.167.000₫ 03/10/2020
2.189.000₫ 18/08/2020

Máy Bình Tắm Nước Nóng Lạnh Gián Tiếp Tân Á Đại Thành Bello BCS 30SL (30 lít) - Chính Hãng, Bello

Giá: 2.400.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.400.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 2.400.000₫ 30/12/2020
Giá thấp nhất 2.150.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.400.000₫ 30/12/2020
2.150.000₫ 18/08/2020

MÁY NƯỚC NÓNG ARISTON AN 30 R 2.5 FE-MT- HÀNG CHÍNH HÃNG, Ariston

Giá: 3.090.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.090.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.090.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 3.090.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.090.000₫ 18/08/2020

Máy nước nóng Ariston 15 lít AN2 15 RS 2.5 FE HÀNG CHÍNH HÃNG, Ariston

Giá: 3.090.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.090.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.090.000₫ 21/11/2020
Giá thấp nhất 3.090.000₫ 21/11/2020
Kể từ 21/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.090.000₫ 21/11/2020

Bình nước nóng Ferroli Hotdog E (5L) - Hàng Chính Hãng, Ferroli

Giá: 1.620.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 1.620.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 1.630.000₫ 18/10/2020
Giá thấp nhất 1.620.000₫ 14/11/2020
Kể từ 18/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

1.620.000₫ 14/11/2020
1.630.000₫ 18/10/2020

Bình nóng lạnh Panasonic DH-20HBMVW 20L, hàng chính hãng, Panasonic

Giá: 3.169.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.169.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.170.000₫ 21/11/2020
Giá thấp nhất 3.050.000₫ 15/12/2020
Kể từ 21/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.169.000₫ 08/01/2021
3.170.000₫ 05/01/2021
3.050.000₫ 15/12/2020
3.170.000₫ 21/11/2020

Máy Nước Nóng Ariston SMC45PE-VN (4500W), Ariston

Giá: 2.959.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.959.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 2.959.000₫ 08/01/2021
Giá thấp nhất 2.579.000₫ 20/12/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.959.000₫ 08/01/2021
2.749.000₫ 04/01/2021
2.689.000₫ 01/01/2021
2.699.000₫ 29/12/2020
2.579.000₫ 20/12/2020

Bình tắm nóng lạnh gián tiếp Ferroli CUBO E - 30 lít ( Hàng Chính Hãng), Ferroli

Giá: 2.490.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 2.490.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 2.490.000₫ 07/10/2020
Giá thấp nhất 2.490.000₫ 07/10/2020
Kể từ 07/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

2.490.000₫ 07/10/2020

Máy Nước Nóng Ariston AN2 30 RS 2.5 FE - HÀNG CHÍNH HÃNG, Ariston

Giá: 3.690.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.690.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.690.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 3.690.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.690.000₫ 18/08/2020

Bình nước nóng Ariston KAIROS THERMO DR-2 150L hàng chính hãng, chỉ giao trong TP HCM, Ariston

Giá: 30.890.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 30.890.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 30.890.000₫ 16/11/2020
Giá thấp nhất 30.890.000₫ 16/11/2020
Kể từ 16/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

30.890.000₫ 16/11/2020

Máy Nước Nóng Panasonic DH-4NTP1VM (4500W), Panasonic

Giá: 3.979.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.979.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.979.000₫ 24/10/2020
Giá thấp nhất 3.960.000₫ 14/09/2020
Kể từ 14/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.979.000₫ 24/10/2020
3.960.000₫ 14/09/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0