Lịch sử giá deal tủ lạnh liên tục cập nhật

Tủ lạnh Aqua Inverter 235 lít AQR-T249MA SV Mẫu 2019 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Aqua

Giá: 5.349.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.349.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 5.450.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 5.249.000₫ 23/11/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.349.000₫ 08/01/2021
5.270.000₫ 05/01/2021
5.279.000₫ 30/12/2020
5.390.000₫ 05/12/2020
5.249.000₫ 23/11/2020

Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-FWB490PGV9-GBK - HÀNG CHÍNH HÃNG, Hitachi

Giá: 20.290.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 20.290.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 24.990.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 18.390.800₫ 11/12/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

20.290.000₫ 17/01/2021
20.490.000₫ 14/01/2021
20.390.000₫ 11/01/2021
20.490.000₫ 04/01/2021
20.470.000₫ 01/01/2021

TỦ LẠNH INTERNATIONAL 150L NAD 1580WX - HÀNG CHÍNH HÃNG, DARLING

Giá: 3.690.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.690.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.690.000₫ 26/09/2020
Giá thấp nhất 3.650.000₫ 08/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.690.000₫ 26/09/2020
3.650.000₫ 08/09/2020
3.680.000₫ 05/09/2020

Tủ Lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BU/SV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 9.468.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.468.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 9.490.000₫ 21/12/2020
Giá thấp nhất 9.059.000₫ 26/11/2020
Kể từ 28/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.468.000₫ 17/01/2021
9.490.000₫ 27/12/2020
9.390.000₫ 24/12/2020
9.490.000₫ 21/12/2020
9.129.000₫ 02/12/2020

Tủ lạnh Funiki Hòa Phát Inverter 210 lít FRI 216ISU - Hàng Chính Hãng, Hòa Phát

Giá: 5.499.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.499.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 5.499.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 5.489.000₫ 03/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.499.000₫ 18/10/2020
5.489.000₫ 03/10/2020
5.499.000₫ 18/08/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX631V-SL, Sharp

Giá: 14.789.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.789.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 16.490.000₫ 11/12/2020
Giá thấp nhất 14.182.000₫ 05/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.789.000₫ 11/01/2021
15.169.000₫ 08/01/2021
14.799.000₫ 05/01/2021
14.690.000₫ 02/01/2021
14.749.000₫ 30/12/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX631V-ST, Sharp

Giá: 14.669.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.669.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 15.790.000₫ 26/11/2020
Giá thấp nhất 14.005.000₫ 23/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.669.000₫ 17/01/2021
15.290.000₫ 14/01/2021
14.645.000₫ 11/01/2021
15.290.000₫ 08/01/2021
14.669.000₫ 02/01/2021

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX631V-SL (556L) - Hàng Chính Hãng + Tặng Bình Đun Siêu Tốc, Sharp

Giá: 15.550.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.550.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 17.590.000₫ 26/11/2020
Giá thấp nhất 14.889.000₫ 20/11/2020
Kể từ 07/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.550.000₫ 11/01/2021
15.528.000₫ 08/01/2021
15.550.000₫ 27/12/2020
17.590.000₫ 26/11/2020
14.889.000₫ 20/11/2020

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 5.990.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.990.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 6.790.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 5.990.000₫ 14/01/2021
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.990.000₫ 14/01/2021
6.049.000₫ 08/01/2021
6.190.000₫ 27/12/2020
6.290.000₫ 23/12/2020
6.550.000₫ 11/12/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX680V-ST (605L) - Hàng chính hãng, Sharp

Giá: 16.279.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.279.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 17.289.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 16.279.000₫ 11/01/2021
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.279.000₫ 11/01/2021
16.790.000₫ 05/01/2021
16.590.000₫ 02/01/2021
16.499.000₫ 27/12/2020
16.790.000₫ 23/12/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX630V-ST - Giao Tại HCM, Sharp

Giá: 14.545.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.545.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 15.690.000₫ 08/12/2020
Giá thấp nhất 14.399.000₫ 14/12/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.545.000₫ 05/01/2021
14.499.000₫ 27/12/2020
14.545.000₫ 23/12/2020
14.499.000₫ 20/12/2020
14.545.000₫ 17/12/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX680V-ST (605L)-Hàng Chính Hãng, Sharp

Giá: 16.279.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.279.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 17.280.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 16.279.000₫ 11/01/2021
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.279.000₫ 11/01/2021
16.790.000₫ 05/01/2021
16.479.000₫ 27/12/2020
16.790.000₫ 23/11/2020
16.890.000₫ 11/11/2020

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 4.849.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.849.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 6.370.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 4.849.000₫ 17/01/2021
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.849.000₫ 17/01/2021
4.858.000₫ 08/01/2021
4.949.000₫ 30/12/2020
4.950.000₫ 27/12/2020
5.190.000₫ 23/12/2020

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN - Hàng Chính Hãng, Panasonic

Giá: 9.090.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.090.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 9.490.000₫ 02/12/2020
Giá thấp nhất 7.970.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.090.000₫ 11/01/2021
8.189.000₫ 08/01/2021
8.349.000₫ 27/12/2020
9.450.000₫ 05/12/2020
9.490.000₫ 02/12/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX680V-ST (605L) - Hàng chính hãng, Sharp

Giá: 16.279.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.279.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 17.280.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 15.999.000₫ 30/12/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.279.000₫ 11/01/2021
16.790.000₫ 02/01/2021
15.999.000₫ 30/12/2020
16.479.000₫ 27/12/2020
16.790.000₫ 14/12/2020

Tủ lạnh Aqua Inverter 249 lít AQR-I248EN (2018) - Hàng chính hãng, Aqua

Giá: 4.990.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.990.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 4.990.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 4.669.000₫ 27/12/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.990.000₫ 30/12/2020
4.669.000₫ 27/12/2020
4.690.000₫ 23/11/2020
4.765.000₫ 17/11/2020
4.789.000₫ 14/11/2020

Tủ lạnh Side By Side Inverter LG GR-D247MC (601L) - Hàng chính hãng - Chỉ giao tại HCM, LG

Giá: 30.890.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 30.890.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 31.099.000₫ 09/12/2020
Giá thấp nhất 28.859.000₫ 26/11/2020
Kể từ 23/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

30.890.000₫ 27/12/2020
30.970.000₫ 24/12/2020
30.990.000₫ 21/12/2020
31.099.000₫ 09/12/2020
28.859.000₫ 26/11/2020

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010BU/SV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 12.250.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 12.250.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 12.290.000₫ 16/11/2020
Giá thấp nhất 10.490.000₫ 07/12/2020
Kể từ 16/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

12.250.000₫ 22/12/2020
12.290.000₫ 10/12/2020
10.490.000₫ 07/12/2020
12.290.000₫ 16/11/2020

Tủ lạnh Inverter Electrolux 225L ETB2502J-H - Hàng Chính Hãng, Electrolux

Giá: 6.600.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.600.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 6.619.000₫ 24/09/2020
Giá thấp nhất 6.490.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.600.000₫ 27/09/2020
6.619.000₫ 24/09/2020
6.490.000₫ 18/08/2020

Tủ lạnh SBS 3 cánh HITACHI 584 Lít R-FM800GPGV2X-MBW(HÀNG CHÍNH HÃNG), Hitachi

Giá: 59.868.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 59.868.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 59.999.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 57.494.400₫ 11/12/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

59.868.000₫ 17/01/2021
59.890.000₫ 30/12/2020
59.870.000₫ 27/12/2020
59.890.000₫ 14/12/2020
57.494.400₫ 11/12/2020

Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR 135CD 130 lít - Hàng Chính Hãng, Hòa Phát

Giá: 3.299.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.299.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 3.299.000₫ 18/10/2020
Giá thấp nhất 2.999.000₫ 26/11/2020
Kể từ 18/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.299.000₫ 14/12/2020
3.290.000₫ 11/12/2020
3.299.000₫ 02/12/2020
3.290.000₫ 29/11/2020
2.999.000₫ 26/11/2020

Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR 186ISU 185 lít - Hàng Chính Hãng, Hòa Phát

Giá: 4.499.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.499.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 4.499.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 4.489.000₫ 03/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.499.000₫ 18/10/2020
4.489.000₫ 03/10/2020
4.499.000₫ 18/08/2020

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K50822C/SV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 15.868.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.868.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 16.290.000₫ 11/10/2020
Giá thấp nhất 14.990.000₫ 30/12/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.868.000₫ 17/01/2021
15.890.000₫ 08/01/2021
14.990.000₫ 30/12/2020
15.890.000₫ 23/12/2020
15.969.000₫ 17/11/2020

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BU/SV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 11.390.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 11.390.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 11.779.000₫ 19/12/2020
Giá thấp nhất 11.370.000₫ 03/01/2021
Kể từ 16/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

11.390.000₫ 06/01/2021
11.370.000₫ 03/01/2021
11.390.000₫ 22/12/2020
11.779.000₫ 19/12/2020
11.419.000₫ 10/12/2020

Tủ lạnh Side By Side Toshiba Inverter 493 lít GR-RS637WE - Hàng Chính Hãng - Chỉ giao khu vực HCM, Toshiba

Giá: 23.000.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 23.000.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 23.000.000₫ 06/12/2020
Giá thấp nhất 19.379.000₫ 21/11/2020
Kể từ 21/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

23.000.000₫ 17/01/2021
20.890.000₫ 11/01/2021
20.990.000₫ 21/12/2020
22.950.000₫ 18/12/2020
23.000.000₫ 15/12/2020

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU/SV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 8.149.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.149.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 9.849.000₫ 21/11/2020
Giá thấp nhất 8.149.000₫ 17/01/2021
Kể từ 21/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.149.000₫ 17/01/2021
8.490.000₫ 14/01/2021
8.690.000₫ 27/12/2020
8.990.000₫ 21/12/2020
9.090.000₫ 18/12/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX630V-ST - Chỉ Giao tại Hà Nội, Sharp

Giá: 15.490.000
Kể từ 16/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 15.490.000₫ 16/01/2021
Giá cao nhất 15.490.000₫ 25/11/2020
Giá thấp nhất 14.990.000₫ 03/01/2021
Kể từ 16/11/2020

Thay đổi giá lần cuối

15.490.000₫ 06/01/2021
14.990.000₫ 03/01/2021
15.490.000₫ 28/12/2020
14.999.000₫ 19/12/2020
15.490.000₫ 16/12/2020

Tủ Lạnh Inverter Electrolux ETE5722BA (532L) - Hàng chính hãng, Electrolux

Giá: 12.550.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 12.550.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 12.550.000₫ 23/11/2020
Giá thấp nhất 12.479.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

12.550.000₫ 23/11/2020
12.479.000₫ 02/10/2020

Tủ Lạnh Side By Side Inverter LG GR-D247JS (601L) - Hàng chính hãng, LG

Giá: 25.590.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 25.590.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 25.590.000₫ 24/10/2020
Giá thấp nhất 25.475.000₫ 04/01/2021
Kể từ 24/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

25.590.000₫ 08/01/2021
25.475.000₫ 04/01/2021
25.590.000₫ 24/10/2020

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 243 lít MR-FC29EP-SSL-V - chỉ giao hàng TP.HCM, Mitsubishi

Giá: 7.168.000
Kể từ 17/01/2021  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.168.000₫ 17/01/2021
Giá cao nhất 7.290.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 7.168.000₫ 17/01/2021
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.168.000₫ 17/01/2021
7.190.000₫ 23/11/2020
7.249.000₫ 17/11/2020
7.279.000₫ 14/11/2020
7.290.000₫ 10/09/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0