Lịch sử giá deal tủ lạnh liên tục cập nhật

Tủ lạnh Aqua Inverter 235 lít AQR-T249MA SV Mẫu 2019 - HÀNG CHÍNH HÃNG, Aqua

Giá: 5.450.000
Kể từ 25/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.450.000₫ 25/10/2020
Giá cao nhất 5.450.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 5.450.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.450.000₫ 18/08/2020

TỦ LẠNH INTERNATIONAL 150L NAD 1580WX - HÀNG CHÍNH HÃNG, DARLING

Giá: 3.690.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.690.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 3.690.000₫ 26/09/2020
Giá thấp nhất 3.650.000₫ 08/09/2020
Kể từ 05/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.690.000₫ 26/09/2020
3.650.000₫ 08/09/2020
3.680.000₫ 05/09/2020

Tủ Lạnh Electrolux Inverter 256 Lít ETB2802J-H - HÀNG CHÍNH HÃNG, Electrolux

Giá: 7.290.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.290.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 7.290.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 7.290.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.290.000₫ 02/10/2020

Tủ lạnh Funiki Hòa Phát Inverter 210 lít FRI 216ISU - Hàng Chính Hãng, Hòa Phát

Giá: 5.499.000
Kể từ 25/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.499.000₫ 25/10/2020
Giá cao nhất 5.499.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 5.489.000₫ 03/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.499.000₫ 18/10/2020
5.489.000₫ 03/10/2020
5.499.000₫ 18/08/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX631V-ST, Sharp

Giá: 14.769.000
Kể từ 25/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.769.000₫ 25/10/2020
Giá cao nhất 14.999.000₫ 27/09/2020
Giá thấp nhất 14.005.000₫ 23/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.769.000₫ 18/10/2020
14.588.000₫ 10/10/2020
14.769.000₫ 06/10/2020
14.699.000₫ 03/10/2020
14.999.000₫ 27/09/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX631V-SL, Sharp

Giá: 14.839.000
Kể từ 25/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.839.000₫ 25/10/2020
Giá cao nhất 15.099.000₫ 18/10/2020
Giá thấp nhất 14.182.000₫ 05/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.839.000₫ 25/10/2020
15.099.000₫ 18/10/2020
14.850.000₫ 10/10/2020
14.999.000₫ 23/09/2020
14.599.000₫ 14/09/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX631V-SL (556L) - Hàng Chính Hãng + Tặng Bình Đun Siêu Tốc, Sharp

Giá: 14.950.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.950.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 14.990.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 14.950.000₫ 29/09/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.950.000₫ 29/09/2020
14.990.000₫ 23/09/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX630V-ST - Giao Tại HCM, Sharp

Giá: 14.545.000
Kể từ 26/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.545.000₫ 26/10/2020
Giá cao nhất 14.567.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 14.519.000₫ 11/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.545.000₫ 18/10/2020
14.519.000₫ 11/10/2020
14.545.000₫ 11/09/2020
14.567.000₫ 02/09/2020
14.543.000₫ 21/08/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX680V-ST (605L) - Hàng chính hãng, Sharp

Giá: 16.900.000
Kể từ 26/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.900.000₫ 26/10/2020
Giá cao nhất 17.280.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 16.900.000₫ 11/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.900.000₫ 11/10/2020
16.950.000₫ 23/09/2020
16.940.000₫ 17/09/2020
16.950.000₫ 14/09/2020
16.980.000₫ 11/09/2020

Tủ lạnh Side By Side Inverter LG GR-D247MC (601L) - Hàng chính hãng - Chỉ giao tại HCM, LG

Giá: 29.570.000
Kể từ 28/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 29.570.000₫ 28/10/2020
Giá cao nhất 30.190.000₫ 23/08/2020
Giá thấp nhất 29.570.000₫ 28/10/2020
Kể từ 23/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

29.570.000₫ 28/10/2020
29.600.000₫ 19/10/2020
29.650.000₫ 13/10/2020
29.690.000₫ 04/10/2020
30.190.000₫ 23/08/2020

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN - Hàng Chính Hãng, Panasonic

Giá: 8.690.000
Kể từ 25/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 8.690.000₫ 25/10/2020
Giá cao nhất 8.690.000₫ 05/09/2020
Giá thấp nhất 7.970.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

8.690.000₫ 05/09/2020
8.290.000₫ 27/08/2020
8.280.000₫ 24/08/2020
8.660.000₫ 21/08/2020
7.970.000₫ 18/08/2020

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 5.790.000
Kể từ 26/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 5.790.000₫ 26/10/2020
Giá cao nhất 6.370.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 5.180.000₫ 17/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

5.790.000₫ 26/10/2020
5.690.000₫ 18/10/2020
5.490.000₫ 03/10/2020
5.764.500₫ 24/09/2020
5.180.000₫ 17/09/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX680V-ST (605L)-Hàng Chính Hãng, Sharp

Giá: 16.900.000
Kể từ 26/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.900.000₫ 26/10/2020
Giá cao nhất 17.280.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 16.900.000₫ 11/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.900.000₫ 11/10/2020
17.030.000₫ 05/09/2020
17.250.000₫ 02/09/2020
17.240.000₫ 30/08/2020
17.018.000₫ 27/08/2020

Tủ Lạnh Inverter Sharp SJ-FX680V-ST (605L) - Hàng chính hãng, Sharp

Giá: 16.900.000
Kể từ 26/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.900.000₫ 26/10/2020
Giá cao nhất 17.289.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 16.900.000₫ 11/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.900.000₫ 11/10/2020
16.990.000₫ 03/10/2020
17.030.000₫ 23/09/2020
16.990.000₫ 14/09/2020
17.030.000₫ 05/09/2020

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 6.790.000
Kể từ 25/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.790.000₫ 25/10/2020
Giá cao nhất 6.790.000₫ 14/09/2020
Giá thấp nhất 6.690.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.790.000₫ 14/09/2020
6.699.000₫ 24/08/2020
6.690.000₫ 18/08/2020

Tủ Lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BU/SV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 9.069.000
Kể từ 28/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 9.069.000₫ 28/10/2020
Giá cao nhất 9.149.000₫ 28/09/2020
Giá thấp nhất 9.069.000₫ 28/10/2020
Kể từ 28/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

9.069.000₫ 28/10/2020
9.149.000₫ 28/09/2020

Tủ lạnh Inverter Electrolux 225L ETB2502J-H - Hàng Chính Hãng, Electrolux

Giá: 6.600.000
Kể từ 26/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.600.000₫ 26/10/2020
Giá cao nhất 6.619.000₫ 24/09/2020
Giá thấp nhất 6.490.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.600.000₫ 27/09/2020
6.619.000₫ 24/09/2020
6.490.000₫ 18/08/2020

Tủ lạnh Sharp Inverter 556 lít SJ-FX630V-BE, Sharp

Giá: 14.890.000
Kể từ 25/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.890.000₫ 25/10/2020
Giá cao nhất 14.890.000₫ 18/10/2020
Giá thấp nhất 14.890.000₫ 18/10/2020
Kể từ 18/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.890.000₫ 18/10/2020

Tủ lạnh SBS 3 cánh HITACHI 584 Lít R-FM800GPGV2X-MBW(HÀNG CHÍNH HÃNG), Hitachi

Giá: 59.999.000
Kể từ 26/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 59.999.000₫ 26/10/2020
Giá cao nhất 59.999.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 59.999.000₫ 18/08/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

59.999.000₫ 18/08/2020

Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR 135CD 130 lít - Hàng Chính Hãng, Hòa Phát

Giá: 3.299.000
Kể từ 25/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 3.299.000₫ 25/10/2020
Giá cao nhất 3.299.000₫ 18/10/2020
Giá thấp nhất 3.299.000₫ 18/10/2020
Kể từ 18/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

3.299.000₫ 18/10/2020

Tủ Lạnh Electrolux Inverter 225 Lít ETB2502J-H - HÀNG CHÍNH HÃNG, Electrolux

Giá: 6.490.000
Kể từ 25/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.490.000₫ 25/10/2020
Giá cao nhất 6.490.000₫ 18/10/2020
Giá thấp nhất 6.490.000₫ 18/10/2020
Kể từ 18/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.490.000₫ 18/10/2020

Tủ lạnh Aqua Inverter 249 lít AQR-I248EN (2018) - Hàng chính hãng, Aqua

Giá: 4.990.000
Kể từ 28/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.990.000₫ 28/10/2020
Giá cao nhất 4.990.000₫ 19/09/2020
Giá thấp nhất 4.899.000₫ 22/09/2020
Kể từ 19/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.990.000₫ 07/10/2020
4.899.000₫ 22/09/2020
4.990.000₫ 19/09/2020

Tủ lạnh Funiki Hòa Phát FR 186ISU 185 lít - Hàng Chính Hãng, Hòa Phát

Giá: 4.499.000
Kể từ 26/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 4.499.000₫ 26/10/2020
Giá cao nhất 4.499.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 4.489.000₫ 03/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

4.499.000₫ 18/10/2020
4.489.000₫ 03/10/2020
4.499.000₫ 18/08/2020

Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-FWB490PGV9-GBK - HÀNG CHÍNH HÃNG, Hitachi

Giá: 24.890.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 24.890.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 24.990.000₫ 23/09/2020
Giá thấp nhất 24.890.000₫ 29/09/2020
Kể từ 23/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

24.890.000₫ 29/09/2020
24.990.000₫ 23/09/2020

Tủ Lạnh Sharp Inverter 556L SJ-FX630V-ST - Chỉ Giao tại Hà Nội, Sharp

Giá: 14.690.000
Kể từ 26/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 14.690.000₫ 26/10/2020
Giá cao nhất 15.444.000₫ 18/08/2020
Giá thấp nhất 14.680.000₫ 18/10/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

14.690.000₫ 26/10/2020
14.680.000₫ 18/10/2020
14.690.000₫ 11/09/2020
15.333.000₫ 08/09/2020
15.444.000₫ 18/08/2020

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K50822C/SV - HÀNG CHÍNH HÃNG, Samsung

Giá: 16.290.000
Kể từ 26/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 16.290.000₫ 26/10/2020
Giá cao nhất 16.290.000₫ 11/10/2020
Giá thấp nhất 15.930.000₫ 05/09/2020
Kể từ 18/08/2020

Thay đổi giá lần cuối

16.290.000₫ 11/10/2020
16.090.000₫ 27/09/2020
15.990.000₫ 14/09/2020
15.930.000₫ 05/09/2020
15.970.000₫ 21/08/2020

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 243 lít MR-FC29EP-SSL-V - chỉ giao hàng TP.HCM, Mitsubishi

Giá: 7.290.000
Kể từ 28/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 7.290.000₫ 28/10/2020
Giá cao nhất 7.290.000₫ 10/09/2020
Giá thấp nhất 7.290.000₫ 10/09/2020
Kể từ 10/09/2020

Thay đổi giá lần cuối

7.290.000₫ 10/09/2020

Tủ Lạnh Side By Side Inverter LG GR-D247JS (601L) - Hàng chính hãng, LG

Giá: 25.590.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 25.590.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 25.590.000₫ 24/10/2020
Giá thấp nhất 25.590.000₫ 24/10/2020
Kể từ 24/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

25.590.000₫ 24/10/2020

Tủ Lạnh Inverter Electrolux ETE5722BA (532L) - Hàng chính hãng, Electrolux

Giá: 12.479.000
Kể từ 24/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 12.479.000₫ 24/10/2020
Giá cao nhất 12.479.000₫ 02/10/2020
Giá thấp nhất 12.479.000₫ 02/10/2020
Kể từ 02/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

12.479.000₫ 02/10/2020

Tủ lạnh Inverter Electrolux 225L ETB2502J-A - Hàng Chính Hãng, Electrolux

Giá: 6.290.000
Kể từ 29/10/2020  
Đăng kí nhận thông báo khi giảm giá
Bạn sẽ nhận được thông báo khi giá giảm tới mức mong muốn.

Lịch sử giá

Thống kê

Giá hiện tại 6.290.000₫ 29/10/2020
Giá cao nhất 6.290.000₫ 29/10/2020
Giá thấp nhất 6.290.000₫ 29/10/2020
Kể từ 29/10/2020

Thay đổi giá lần cuối

6.290.000₫ 29/10/2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • So sánh kỹ thuật (0)
Compare
0